Guide: Summerboard for nybegynnere

Guide: Summerboard for nybegynnere

Innleggav iRemote » lør 09.02.2008 20:25

Hvordan bruke Summerboard – Dummies Guide!

I denne gudien tar vi for oss bruken av Summerboard og generelt theme bytting.

A. Introduksjon og klargjøring av system både på din iPhone og Mac.

LEOPARD 10.5
Disse programmene må du ha hvis du har Leopard [10.5]:
1. AFPd

På iPhone:
1. Summerboard

Hva gjør disse programmene?
1. AFPd brukes som ett program som viser iPhonen sitt filsystem som en vanlig Mac.
2. Summerboard er programmet, som gjør det mulig for deg å angi themet du har valgt.

TIGER 10.4
Disse programmene må du ha hvis du har Tiger [10.4]:
1. Cyber Duck

På iPhone:
1. BossPreffs applikasjonen finner du på sourcen i Installer:
http://iphone.sleepers.net/repo.xml

2. Summerboard

3. OpenSSH

Hva gjør disse Programmene?
1. BossPrefs har mange muligheter, men vi skal bare benytte oss av SSH.
2. Cyber Duck brukes som en tilkoblingsklient for SSH, slik at du kan se dine filer på iPhonen, og endre de.
3. Summerboard er programmet, som gjør det mulig for deg å angi themet du har valgt.
4. OpenSSH gjør at du enkelt kan komme deg inn på filsystemet til iPhone.

Problemstilling:
B. Å anngi ett theme
C. Å skifte bakgrunnsbilde på fra et theme til ett annet ett.
D. Fornorske ett engelsk theme <->
(du laster ned ett egngelsk theme og bare enkelte ikoner vises)
E. Laste ned Bakgrunner fra internett og bruke de.
F. Laste ned ikoner fra internett og bruke de.
G. Lage ditt eget themeB. Å anngi et theme.
1. Gå på Installer
- Finn en theme
- Installer themet.
2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på Theme
- Velg så det themet du lastet ned.
- Trykk på homebutton.
Da vil du komme til ”Lås opp”/ ”Slide to unlock”.
- Dra for å åpne.
3. Resultat:
Ditt nye theme.


C. Å skifte bakgrunnsbilde på fra et theme til ett annet ett.
Hvis du bruker Tiger 10.4 fortsett på punkt C .B.
Hvis du bruker Leopard 10.5 fortsett på punkt C .A.

C . A.
1. Trykk på din iPhone AFPd
- Endre navnet til f.eks. Daniel’s iPhone.
- Restart telefonen
<-Det er nødvendig å restarte telefonen for at AFPd skal kunne brukes->

2. Åpne finder
- Trykk på Delt
- Trykk på din iPhone
- Du vil da få muligens få melding om at du ikke klarer å tilkoble.
- Trykk på “Koble til” øverst til høyre
- Tast inn dette:
- Navn: root
- Passord: alpine
<- Både navn og passord MÅ skrives med små bokstaver->
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på ett valgfritt theme.
- Trykk én gang på Wallpaper.png (slik at det blir ett blått felt rundt Wallpaper.png)
- Trykk Eple + retur tast for å slette bakgrunnen.
- Gå tilbake til hoved Themes mappen.
- Finn en annen theme mappe
- Trykk på Wallpaper.png én gang (slik at det blir et blått felt rundt Wallpaper.png)
- Trykk Eple + C
- Gå tilbake til hoved Themes Mappen
- Trykk på den første theme mappen. (Mappen der du slettet Wallpaper.png)

3. Trykk på Homebutton.
- Telefonen vil da stoppe opp, eller vise ett loading ikon.
- Trykk på SMBPrefs
- Trykk på Theme
- Tykk på themet du nettopp kopierte en ny Wallpaper.png til.
- Trykk på Homebutton.
- Dra for å åpne
4. Resultat:
Du har nå flyttet og erstattet ett bakgrunnsbilde på en theme.

C . B.
1. Trykk på Cyberduck
- Trykk på ny tilkobling
- Skriv inn følgende:
- Navn: root
- Passord: alpine
- Velg port 21

<- Hvis du ikke klarer å koble til. Restart telefonen. Hvis du fremdeles ikke klarer å koble til, velg andre porter->

- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på ett valgfritt theme.
- Trykk én gang på Wallpaper.png (slik at det blir ett blått felt rundt Wallpaper.png)
- Trykk Eple + retur tast for å slette bakgrunnen.
- Gå tilbake til hoved Themes mappen.
- Finn en annen theme mappe
- Trykk på Wallpaper.png én gang (slik at det blir et blått felt rundt Wallpaper.png)
- Trykk Eple + C
- Gå tilbake til hoved Themes Mappen
- Trykk på den første theme mappen. (Mappen der du slettet Wallpaper.png)

2. Trykk på Homebutton.
- Telefonen vil da stoppe opp, eller vise ett loading ikon.
- Trykk på SMBPrefs
- Trykk på Theme
- Tykk på themet du nettopp kopierte en ny Wallpaper.png til.
- Trykk på Homebutton.
- Dra for å åpne
3. Resultat:
Du har nå flyttet og erstattet ett bakgrunnsbilde på en theme.

D. Fornorske ett engelsk theme
Hvis du bruker Tiger 10.4 fortsett på punkt D .B.
Hvis du bruker Leopard 10.5 fortsett på punkt D .A.
D .A.

1. Åpne finder
- Trykk på Delt
- Trykk på din iPhone
- Du vil da muligens få melding om at du ikke klarer å tilkoble.
- Trykk på “Koble til” øverst til høyre
- Tast inn dette:
- Navn: root
- Passord: alpine
<- Både navn og passord MÅ skrives med små bokstaver->
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på en theme som har ikoner med engelske navn
- Trykk én gang på ett ikon (slik at det blir ett blått felt rundt ikonet)
- Trykk enter
- Skriv inn nytt navn på ikonet
- Endre navnene slik:
- Photos -> Bilder
- Calculator -> Kalkulator
- Camera -> Kamera
- Notes -> Notater
- Stocks -> Aksjer
- Preferences -> Innstillinger
- Phone -> Telefon
- Maps -> Kart
- Weather -> Været
- Clock -> Klokke
- Calender -> Kalender
- Text -> SMS / Meldinger (Alt etter om du har brukt Bothos eller Geircito’s oversettelse)
- Mail -> Mail / E-Post (Alt etter om du har brukt Bothos eller Geircito’s oversettelse)
<- Du kan komme til skade å skrive om filendelsen, det du da gjør er å endre den til .png ->
- Lukk Vinduet
2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på themet som du fornorsket
- Trykk på Homebutton.
- Dra for å åpne
3. Resultat:
Du har fornorsket ett engelsk theme.

D .B.
1. Trykk på Cyberduck
- Trykk på ny tilkobling
- Skriv inn følgende:
- Navn: root
- Passord: alpine
- Velg port 21
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på en theme som har ikoner med engelske navn
- Trykk én gang på ett ikon (slik at det blir ett blått felt rundt ikonet)
- Trykk enter
- Skriv inn nytt navn på ikonet
- Endre navnene slik:
- Photos -> Bilder
- Calculator -> Kalkulator
- Camera -> Kamera
- Notes -> Notater
- Stocks -> Aksjer
- Preferences -> Innstillinger
- Phone -> Telefon
- Maps -> Kart
- Weather -> Været
- Clock -> Klokke
- Calender -> Kalender
- Text -> SMS / Meldinger (Alt etter om du har brukt Bothos eller Geircito’s oversettelse)
- Mail -> Mail / E-Post (Alt etter om du har brukt Bothos eller Geircito’s oversettelse)
<- Du kan komme til skade å skrive om filendelsen, det du da gjør er å endre den til .png ->
- Lukk Vinduet
2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på themet som du fornorsket
- Trykk på Homebutton.
- Dra for å åpne
3. Resultat:
Du har fornorsket ett engelsk theme.

E. Laste ned Bakgrunner fra internett og bruke de.

Hvis du bruker Tiger 10.4 fortsett på punkt E .B.
Hvis du bruker Leopard 10.5 fortsett på punkt E .A.

1. Trykk på din foretrukne nettleser
- Søk på Google under Wallpaper iPhone eller lignende
- Om du går innpå devianart har mange fine themes og bakgrunner du kan velge mellom

NB. Forsiker deg om at bakgrunn er i lengden 480 x 320,
Ellers vil ikke wallpaper aktivere seg

- Last ned Wallpaperet eller en hel theme.

E .A.
1. Åpne finder
- Trykk på Delt
- Trykk på din iPhone
- Du vil da muligens få melding om at du ikke klarer å tilkoble.
- Trykk på “Koble til” øverst til høyre
- Tast inn dette:
- Navn: root
- Passord: alpine
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på f.eks. Danny’s Theme
- Slett gjeldene Wallpaper
- Kopier Wallpaperet du har lastet ned over til Danny’s Theme.
- Om Wallpaper står med filendelse .jpg/ .jpeg, endre den til .png
- Lukk vinduet
2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på Theme
- Trykk på Danny’s Theme
- Trykk på Homebutton
- Vent til loadingen har gjort seg ferdig
- Dra for å åpne
3. Resultat:
Lastet ned egnebakgrunner fra internett og bruke de.
E . B.
1. Trykk på Cyberduck
- Trykk på ny tilkobling
- Skriv inn følgende:
- Navn: root
- Passord: alpine
- Velg port 21
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på f.eks. Danny’s Theme
- Slett gjeldene Wallpaper
- Kopier Wallpaperet du har lastet ned over til Danny’s Theme.
- Om Wallpaper står med filendelse .jpg/ .jpeg, endre den til .png
- Lukk vinduet
2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på Theme
- Trykk på Danny’s Theme
- Trykk på Homebutton
- Vent til loadingen har gjort seg ferdig
- Dra for å åpne
3. Resultat:
Lastet ned egnebakgrunner fra internett og bruke de.


F. Laste ned ikoner fra internett og bruke de.
Hvis du bruker Tiger fortsett fra punkt F .B.
Hvis du bruker Leopard fortsett fra punkt F .A.

F .A.
1. Trykk på din foretrukne nettleser
- Skrive inn iPhone themes / iPhone ICONS, Last ned ikonene eller themen.
- Mest sansynlig vil themen være amerikansk, derfor åpner du theme mappen og fornorsker det.
- Fornorsking av et engelsk theme gjøres via punkt D .B.

Om det er bare enkelte ikoner du vil skifte gå videre på punkt F .A. A.
Om det er alle ikonene du vil skifte ut følge videre på
punkt F .A. B.


F .A. A.

1. Åpne finder
- Trykk på Delt
- Trykk på din iPhone
- Du vil da muligens få melding om at du ikke klarer å tilkoble.
- Trykk på “Koble til” øverst til høyre
- Tast inn dette:
- Navn: root
- Passord: alpine
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på f.eks. Danny’s Theme
- Trykk på ICONS mappen
- Marker de ikonen du vil bytte
- Slett de
- Kopier over de ikonene du har lastet ned og fornorsket
- Lukk vinduet

2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på theme
- Trykk på den themen du omgjorde ikonene på
- Trykk på Homebutton
- Vent til iPhonen har loadet seg ferdig
- Trykk på Dra for å åpne
3. Resultat:
Du har byttet ut hele ikon mappen med nye ikoner


F .A. B.
1. Trykk på Cyberduck
- Trykk på ny tilkobling
- Skriv inn følgende:
- Navn: root
- Passord: alpine
- Velg port 21
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på f.eks. Danny’s Theme
- Trykk på ICONS mappen
- Marker de ikonen du vil bytte
- Slett de
- Kopier over de ikonene du har lastet ned og fornorsket
- Lukk vinduet

2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på theme
- Trykk på den themen du omgjorde ikonene på
- Trykk på Homebutton
- Vent til iPhonen har loadet seg ferdig
- Trykk på Dra for å åpne
3. Resultat:
Du har byttet ut hele ikon mappen med nye ikonerF .B.
1. Trykk på din foretrukne nettleser
- Skrive inn iPhone themes / iPhone ICONS, Last ned ikonene eller themen.
- Mest sansynlig vil themen være amerikansk, derfor åpner du theme mappen og fornorsker det.
- Fornorsking av et engelsk theme gjøres via punkt D .B.
Om det er bare enkelte ikoner du vil skifte gå videre på punkt F .B. A.
Om det er alle ikonene du vil skifte ut følge videre på
punkt F .B. B.

F .B. A.
1. Trykk på Cyberduck
- Trykk på ny tilkobling
- Skriv inn følgende:
- Navn: root
- Passord: alpine
- Velg port 21
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på f.eks. Danny’s Theme
- Slett gjeldene ikon mappe som heter ICONS
- Dra Icons mappen som du har lastet ned over til der den forrige ICONS mappen var.
- Lukk vinduet

2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på theme
- Trykk på den themen du omgjorde ikonene på
- Trykk på Homebutton
- Vent til iPhonen har loadet seg ferdig
- Trykk på Dra for å åpne
3. Resultat:
Du har byttet ut hele ikon mappen med nye ikoner

F .B. B.
1. Trykk på Cyberduck
- Trykk på ny tilkobling
- Skriv inn følgende:
- Navn: root
- Passord: alpine
- Velg port 21
- Trykk ok
- Trykk på Root’s Home
- Trykk på Library
- Trykk på Summerboard
- Trykk på Themes
- Trykk på f.eks. Danny’s Theme
- Trykk på ICONS mappen
- Marker de ikonen du vil bytte
- Slett de
- Kopier over de ikonene du har lastet ned og fornorsket
- Lukk vinduet

2. Trykk på SMBPrefs
- Trykk på theme
- Trykk på den themen du omgjorde ikonene på
- Trykk på Homebutton
- Vent til iPhonen har loadet seg ferdig
- Trykk på Dra for å åpne
3. Resultat:
Du har byttet ut hele ikon mappen med nye ikoner
G. Lage ditt eget theme
(ALLE OS)
1. Opprett en mappe på skrivebordet ditt som du kaller hva du vil.
- Dette er nå theme mappen din.
- Her legger du ikoner og bakgrunnsbilder
- Bakgrunnsbilder må være i målene 480 x 320
- Hvis du selv lager ioner med Photoshop er det anbefalt med målene 65 x 65 / 60 x 60
- Hvis du får vansker gå igjennom punkt E. og punkt F.

Problemløsninger:

Problemer blir diskutert I denne forumtråden, om det haster send PM.

Oppdateringer:

Denne guiden ble omskrevet gjennom 4 -5 timer på en flytur over atlanteren 27.06.08

Windows
En Windows guide vil komme, men etterosm jeg bare bruker Mac må jeg først komme meg på en Windows basert maskin.
Dette vil ikke skje før etter 18.07.08 ettersom jeg er på ferie I den tiden.

Ordforklaringer:
Homebutton =
Homebutton er knappen som finnes rett under skjermen på din iPhone, altså den store svarte knappen med en en hvit ramme I midten.
Sist endret av iRemote den lør 09.02.2008 20:55, endret 2 ganger.

Brukerens avatar
medlem i 168 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav ufarlig » lør 09.02.2008 20:28

Eeeeenn Windows? :|
medlem i 165 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav iRemote » lør 09.02.2008 20:34

Vet ikke helt, bruker bare Mac, så lite trolig.
Men mulig jeg gjør det.
Du kan likevel bruke Mobile Finder da.

Brukerens avatar
medlem i 168 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav geircito » lør 09.02.2008 22:09

På både Mac og Windows kan du benytte ssh-klienten FileZilla til å kopiere/flytte/slette filer på din iPhone og mellom iPhone og datamaskin FRA din datamaskin. FileZilla fungerer på både Tiger, Leopard, Win XP og Win Vista, Linux, og det fine er at FileZilla er GRATIS.

Derfor er det i guiden kun nødvendig med følgende program, uavhengig av plattform:

på iPhone:
- OpenSSH
- Mobile Finder
- Summerboard

på Mac/Win/Linux:
- FileZilla

Ellers er guiden grei nok den....

-

Moderator
Brukerens avatar
medlem i 197 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav iRemote » lør 09.02.2008 23:51

Mulig det, men AFPd fungerer bedre, siden du ser mappesystem som om det skulle vært en annen mac.

Brukerens avatar
medlem i 168 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav geircito » søn 10.02.2008 0:31

Tilsvarende program for Windows er iPhoneBrowser (usb-tilkobling).
Trenger ikke WiFi-tilknyting engang....

Moderator
Brukerens avatar
medlem i 197 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav GnarusLeo » søn 10.02.2008 0:58

vil bare adde her at iphonebrowser er et program jeg har brukt siden "starten", og finner det skikkelig brukervennlig, enkelt og lite buggy ...
medlem i 165 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav nickenicke » tir 12.02.2008 15:30

når jeg installerer et theme far ifon norway får jeg en feilmeld: "installer med være summerboard". Hva er det her..?

Og INGEN AV de VANLIGE ikonene vil skifte ikon ved å bruke andre themes!! Funka hele tia før.. før jeg ved en bomm oppdaterte min 112OTB til 113 i iTunes..
har nedgradert til 111, opp til 112 igjen som før å nå funker det ikke lenger..
Dette er da Summerboard-themes.
Kan noen hjelpe meg?!
medlem i 165 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav alehol » tir 12.02.2008 19:05

Sry offtopic, men Winscp er også en veldig bra ssh "greie" til windows...

Brukerens avatar
medlem i 166 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav nickenicke » ons 13.02.2008 2:15

hjeeelp..
medlem i 165 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav iRemote » fre 15.02.2008 21:15

Hei nickenicke, hva mener du? Kan du sitere feilmeldingen?

Brukerens avatar
medlem i 168 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav bazzo » fre 15.02.2008 22:00

Får også samme feilmelding.
iPhone 1.1.3
SummerBoard 3.1-1

Brukerens avatar
medlem i 166 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav wiigen » tir 19.02.2008 13:58

jeg klarer ikke å koble meg til iphonen med CyberDuck gjennom macen.
jeg skriver;
Brukernavn: root
passord: alpine

feilmellinga:
Network Feil: tilkobling mislyktes
ftp://root@:21
Connection refused

jeg har cyberduck versjon 2.8.4, har det noe å si?

Noen som vet hva som er problemet?
medlem i 165 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav b2 » tir 19.02.2008 14:21

Har du prøvd dette :

legg til kilden http//i.unlock.no i Installer,
innstaller Unlocking Tools -> ZiPhone iBrickr Fix, reboot iPhone,

(Tips fra Geircito etter samme typr problem)

Brukerens avatar
medlem i 164 måneder
 

Re: GUIDE: Summerboard for nybegynnere

Innleggav ZiPLe » tir 19.02.2008 14:30

wiigen skrev:feilmellinga:
Network Feil: tilkobling mislyktes
ftp://root@:21
Connection refused

jeg har cyberduck versjon 2.8.4, har det noe å si?

Noen som vet hva som er problemet?


Problemet er at du prøver å koble deg til via ftp (port 21). Du må endre til ssh (port 22). Vet ikke helt hvordan dette er i Cyberduck, men mulig du finner det som SFTP.

Moderator
Brukerens avatar
medlem i 204 måneder
 

Neste

Returner til iPhone GuiderHvem er i Forumene

Registrerte brukere: Google [Bot]