Vil Apple kjøpe Waze for å forbedre kartene?

Vil Apple kjøpe Waze for å forbedre kart?Apples lansering av sin egen kartløsning var ikke akkurat den beste lansering i Apple historie og selskapet har måtte tåle mye pepper. Apples sjef. Tim Cook, har beklaget problemene og lovet at Apple vil legge mye ressurser ned i å forbedre kartene.

Kan dette innvolvere oppkjøp av den sosiale karttjenesten Waze? Et nytt rykte hevder at Apple vil kjøpe Waze for å forbedre sine egne kartdata.

Waze er en sosial og åpen karttjeneste hvor kartene «videreutvikles» av brukerne selv. Ved å benytte Waze kan man rapportere inn feil, køer, ruter, bensinpriser, fotobokser og mye annet mens man kjører. En del av kartdataene Waze samler benyttes allerede av Apple i deres kartapplikasjon ettersom Apple har lisensiert deler av dataene fra selskapet.

Det er nettstedet TechCrunch som nå hevder at Apple snuser på Waze som en potensiell oppkjøpskandidat. Apple og Waze vil selvsagt ikke kommentere, men et oppkjøp av Waze kan virke som et ganske godt valg for Apple.

Vil Apple kjøpe Waze for å forbedre kart? Vil Apple kjøpe Waze for å forbedre kart?

Selskapet er nemlig relativt lavt priset, men innehar allikevel mye interessant teknologi og data som kan ha stor verdi for Apple i konkurransen med Google. Waze som applikasjon tilbys i dag til iOS og Android. Skulle Apple kjøpe Waze vil det være usikkert med hva som skjer med disse applikasjonene, men siden kartdata trenger masse bruksdata for å kunne forbedres er det ikke helt urealistisk at Apple vil la Waze eksistere som en ekstern tjeneste - også for Android-brukere.