Artister ut mot iTMS 'a la carte downloads'

Billboard har en interessant artikkel om Apples iTunes Music Store, og andre musikk-tjenester på nettet. I følge artikkelen har artister som Madonna og Jewel trukket sin musikk fra iTMS, da Apple forlanger at alle sanger skal være tilgjengelig for $99 pr. stk. Dette misliker noen artister sterkt, da de heller ønsker at brukerne laster ned hele albumet.

Misnøyen bunner i artistenes oppfatning av at enkeltsanger inngår i en helhet (i et album) og de derfor er redd for albumets død om trenden med "a la carte downloads" fortsetter. Om dette er noen reell fare er derimot usikkert, da data fra Apple viser at halvparten av de nedlastede sangene er lastet ned som en del av et helt album.

Om Apple kommer til å gå med på dette gjenstår å se, men dersom iTMS blir en suksess for også Windows er det vel lite trolig at det er artistene som kan diktere Apple? Da bør de vel heller bare bøye seg i støvet for i det hele tatt å "få lov" til å selge musikken sin der?

Tags: