Skyhøyt salg av MP3-spillere

I 2004 ble det solgt 27,8 millioner MP3-spillere i verden, for den nette sum av 4,5 milliarder dollar. Dette inkluderer både spillere basert på harddisk og flashminne. Fortsetter veksten vil det i 2009 selges 104 millioner enheter. Markedsandelen til Apple blir oppgitt til å være 30,2 %, med Rio, iRiver og Creative som nærmeste konkurrenter. Merk at iPod shuffle ikke er tatt med i dette regnestykket. Det er analysefirmaet In-Stat som skriver dette i sin ferske rapport.

I forhold til 2003 er 4,5 milliarder en økning på 200%. Grunnen til denne voldsomme økningen oppgis til å være fallende priser, økte muligheter til å få tak i lovlig musikk, mindre harddisker og økende kapasitet på flashminne. Med mye penger involvert øker selvsagt også konkurransen. En følge av dette er at vi som forbrukere tilbys stadig flere varianter av spillere, både når det gjelder størrelse, funksjoner og pris. Denne trenden vil fortsette i tiden fremover. Markedet for spillere som benytter harddisk er allerede delt i to etter fysisk størrelse på diskene, mens flashmarkedet deles på minnestørrelse. Spillere med flashminne ventes å ha over 20% markedsandel innenn utgangen av året. Selv om flashspillere kommer til å drive salgstalene, vil prisforskjellen sørge for at spillere med harddsik vil stå for den største omsetningen.

En artikkel hos the Mac Observer skriver om saken, det basert på en rapport fra In-Stat.

Tags: