Hvordan kan jeg sjekke om iPoden har noen feil med Harddisken din?

iPoden har sin egen funksjon som går gjennom harddisken på leting etter feil.
Gjør dette:
Reset iPoden ved å trykke på Meny-knappen + Pause/Play knappene helt til Apple-logoen dukker opp (10 sekunder)

Trykk så på REW, FF, Meny og "Action" (midterste runde)-knappene.

iPoden vil starte en harddisk-scan. På slutten vil du se et Disk-ikon med en ? eller en trist iPod. Om du får den triste iPoden må du sende inn iPoden til reperasjon.