Apple sier at det er plass til 1000 sanger på en 5GB iPod, 2000 på en 10GB og 4000 på en 20GB. Er dette tilfelle?

Antall musikkfiler du vil få plass til på iPoden er avhengig av tre ting. For det meste vil det være avhengig av lengden på sangene og hvilken kvalitet de er i. Det vil også komme an på om sangene er konvertert i CBR (constant bit rate) eller VBR (variable bit rate).

Det antallet Apple sier er plass til på hver iPod er basert på følgende innstillinger: 128 Kbps CBR konverterte AAC-sanger med en lengde på 4 minutter. Det er derfor varierende hvor mange sanger hver enkelt får plass til på sin iPod.