MP3 kopiering tillatt i ny Åndsverkslovforslag

Kulturkomiteen la i kveld fram et nytt og revidert forslag av Åndsverkloven, også kalt MP3-loven. Den store forandringen ligger i at det nå innstilles for at den vanlige forbruker skal ha lov til å konvertere musikk fra hvilken som helst CD-skive, også de som er kopisperret, til MP3. Både vg.no og dagbladet.no melder i kveld om denne endringen i forslaget.

I tillegg har MP3-avspillere blitt annerkjent som relevant avspillingsutstyr for digital musikk, noe de ikke var i kulturkomiteens første forslag. Så for alle iPod-eiere den store faren er over.

Loven legger også frem et forbud mot å laste ned musikk, film og annen media fra nettet, så lenge dette ikke er godkjent av opphavsmannen. Dette er en endring fra dagens lovgiving, hvor det er fritt fram å laste ned fra nettet i Norge, men ulovlig å dele filer via internett.

Den nye innstillingen fra kulturkomiteen skal behandles i Odelstinget 4. juni, og den skal ha bred støtte i stortinget.

Kilde: vg.no og dagbladet.no

Tags: