Ny frist til iTunes

I følge Digi.no har Forbrukerombudene i Norge, Sverige og Danmark sittet sammen med representanter fra Apple et sted i Oslo for å prøve å avklare problemene med iTunes i de skandinaviske landene. Bakgrunnen for dette møtet er det norske forbrukerombudets klage på Apples avtalevilkår og DRM. Resultatet av møtene skal ha vært positive og Forbrukerombudet har i følge Digi gitt Apple og iTunes enda en forlenget frist.

Saken begynte tidligere i år etter at det norske Forbrukerombudet klaget inn iTunes. I følge Forbrukerombudet var avtalevilkårene til iTunes forbrukerfiendtlige og DRMen som Apple benytter låser kundene til Apples iPod. De resterende forbrukerombudsorganisasjonene i Skandinavia gikk sammen med det norske Forbrumerombudet om å håndtere iTunes i fellesskap.

- Vi hadde en god og konstruktiv dialog med iTunes, og det har vært viktig bevegelse i saken. Noen av punktene vi tok opp med iTunes har vi allerede kommet til enighet om, blant annet det at kjøpsvilkår ikke skal kunne endres for allerede gjennomførte kjøp, men kun for fremtidige kjøp, sier forbruker­ombud Bjørn Erik Thon til Digi

Apple har måtte tåle mye kritikk for sine avtalevilkår og DRMen som musikken i iTunes Store selges med. Apple har sagt seg villige til å endre avtalevilkårene, men DRMen har sålangt ikke Apple ytret noe ønske om å endre. Apple har begrunnet dette med at Apple har en avtale med plateselskapene som brytes hvis DRMen endres. Apple har også uttalt at denne saken ikke har noe med Forbrukerombudet å gjøre og går langt utover Forbrukerombudets emneområdet. Apple mener at dette burde tas opp med konkurransemyndighetene framfor Forbrukerombudet. Forbrukerombudet på sin side hevder de vil ta denne saken til retten hvis ikke det blir enighet.

Forbrukerombudet har på sin side fått kritikk fra både Macere og IT-bransjen for å kun forfølge Apple og ikke konkurrentene som bruker Microsoft sin teknologi. Selv om disse ikke har like stor markedsandel som Apple, leverer de en betydelig mer lukket løsning enn Apple da Microsofts sine løsninger krever Windows, Internet Explorer og Windows Media Player. Mange har etterlyst en generell kampanje/lovforslag mot DRM, fremfor å kun gå etter en aktør.

Uansett hva det endelige utfallet blir, ser det ut som Forbrukerombudet har fått Apple på glid når det gjelder avtalevilkår. Det gjenstår å se hva som skjer med DRMen.