Nordiske forbrukerombud sammen mot iTunes

I sommer slo det norske forbrukerombudet fast at fast at iTunes' avtalevilkår er urimelige etter markedsføringsloven § 9a. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon mener at rettighetsbeskyttelsen på musikkfilene forhindrer forbrukerne i å få spilt dem av på andre spillere enn Apples iPod, noe som kan føre til "en uheldig sammenlåsing mellom innhold og enkeltprodusenter".

Nå er de nordiske forbrukerombudene forberedt på å trekke iTunes for retten.

I følge Aftenposten møttes de nordiske forbrukerombudene (fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland) på Island i forrige uke for å diskutere en videre felles oppfølging av saken.

- Vi er enige om å fortsette med å jobbe sammen i denne saken. Først vil vi ha et samrådsmøte med de nordiske ombudene for å gå dypere inn i det faglige i saken, forklarer Thon til aftenposten.
- I slutten av september vil vi dessuten ha et møte med iTunes, så får vi se hva som kommer ut av det.

Dersom dette møtet ikke fører fram, er de nordiske forbrukerombudene imidlertid ikke fremmede for å gå til rettslige skritt. Kritiske røster har hevda at Norge er et alt for lite marked til at det norske forbrukerombudet skulle ha noe å stille opp med overfor giganten iTunes, men det spørs om pipa får en annen låt nå som hele det nordiske markedet står på spill.

Mr Mac

Apple gir da vel blanke i det nordiske markedet!
De utgjør vel rundt 3% av omsettningen eller noe i den dur, og jeg tror ikke Steve mister nattesøvnen av å trekke seg ut av Norden.

Tro meg. Det eneste denne prosessen vil føre med seg er dårligere konkurranse, og dermed dårligere valgmuligheter for forbrukerne!!!

jurgemaister

Det står mer enn 3% av iTMS sitt salg på spill. Hele Apple sitt rykte!

Dessuten er ikke 3% så lite hvis du tenker på hvor mye musikk som selges :)

bleu

det er mye penger som står på spill. apple har ikke lyst å miste dette. det kan du være sikker på.

men du kan også være sikker på at kopisperren og retten til å ha denne for seg selv er noe de setter høyt. likevel kan det være gevinst for apple ved å lisensiere den ut også. kan gå mange veier dette. blir spennende å følge med fremover.

metrom

Apple tjener som kjent ytterst lite på selve iTMS, så om de blir jaget vekk fra det nordiske markedet, så vil ikke det merkes på Apples inntjening i noen nevneverdig grad. De vil kun miste volum og marked, men de vil også andre butikker, for dette slår alle veier, enten må de vekk fra det nordiske markedet eller så må de tvangslisensiere sine teknologier.

www.rekylvinyl.no -> Din kilde til billig og nydelig vinyl

Nit-Ram

Det er trolig at forbrukerombudet ikke har fått med seg teksten iPod+iTunes på Apple.no... Var aldri noen som sa at Apple solgte musikk til "MP3 spillere"... (Hvordan dette kan stride imot norsk lov har jeg vanskelighter med å forstå...)

Gisle Svarva

Husk at det er mange som følger med hva som skjer i norden.

Selv om et negativt vedtak for Apple i Norden er et lite tap prosentmessig, vil det sende et signal til mange andre land.

I tillegg er ikke dette kun en diskusjon om å kunne spille ITunes-musikk på andre MP3-spillere, men en vid debatt om forbrukerens rett til den musikk/film/bilde han kjøper.

I debattens forlengelse har man den nåværende konfrontasjonen mellom Pirat Bay og de Amerikanske medieselskapene.

Selv om jeg er en ihuga Macer, er det viktig at Nordens forbrukerombud i denne saken følger opp de konklusjoner de trekker utfra landenes lovverk.

GS

admin

Forbrukerombudet skulle dog ha tatt opp DRM som et generelt problem i stedet for å gå etter en leverandør.

Dessverre virker det på meg som Forbrukerombudet er kjøpt og betalt av Microsoft, da de ikke ser ut til å ha noe problem med at Mac og Linux-brukere lukkes ute fra en rekke tjenester som er "Windows only". Både jeg, flere Mac og Linux-brukere har sendt inn klager til Forbrukerombudet på akkurat dette - uten at man lager noe stort oppstyr av det. Saken går rett i papirmølla.

Med Apple har man en fin PR-mulighet til å "vise" fram at man faktisk gjør noe i det hele tatt, men tydeligvis greier ikke Forbrukerombudet å gjøre akkurat det de skal gjøre - nemlig arbeide for forbrukerenes beste. Det de gjør nå, er å arbeide for Microsofts beste. De fine løftene om at Forbrukerombudet skal gå etter MSN Music og andre Windows-only tjenester etter en dom i iTunes saken faller har jeg null tro på. De har ignorert alle klager som Mac og Linux brukere har sendt i årevis.

DRM er ikke bra - men hva med å kjempe mot DRM som problem - fremfor å gå etter en leverandør (som faktisk er den mest fleksible) og drite i resten (som nekter å tilby løsninger på alternative platformer) ?

sweety2013

You look straight, I do not blame you. "Looked Fan Wei hesitantly, Fang Shuji brow screwed deeper touch without a trace of emotion Road," No matter what you say, when just superficial. " Since Fang Shuji said Fan Wei also ruthless heartless, to some tangled Road subtle sound, "your sexual function that Han ...... is not ......" Heard the words of Fan Wei, Fang Shuji live hand to stop his coach factory next words almost instantaneously. Some pale face, his whole body trembling slightly for a while, but soon his eyes emitting a burst of rays of hope! "Can you cure me?" Fang Shuji both hands, grasp the shoulders of Fan Wei a rare emotional haze Road, "You know, I have this disease, even the capital's largest hospitals do not check out what you said, wrong with you, are you sure you can cure? " Fan Wei's shoulder feeling Fang Shuji pain of some hoarse grin louis vuitton purses of excitement out of the hands of coach outlet store online forces, nodded and said, "I can only try, coach outlet success rate, but we can not say absolutely." "Good, good, good!" Meng Fang Shuji pat him on the shoulder, happy eyes, some red Road, "Fan Wei, if you can cure me, you are my benefactor!" Fan Wei the strike stop there shook his head, "do not mention what grace is not grace, Fang Shushu, etc. you sick other in the Well. Then, coach factory outlet online when treatment?" "I might some night if you have the time, come to my house for dinner." To say that, Fang Shuji thrills and excitement disappeared without coach outlet a trace in the twinkling of an eye, the whole of his return to cold and calm. Fan Wei saw his expression 36o degree shift could not help some secretly speechless face changing too quickly? No wonder they say, officialdom like the deep sea, officials who are two-faced. He could not help but also think of that hate the father of the three years, some teeth ... The county party secretary eventually sitting in the high-end Audi cars left the agricultural machinery plant, the Fan Wei small the uncle and Laojiangdi master immediately around us asking Fan Wei coach factory outlet online county party secretary, and he said something. Fan Wei also how to coach outlet online say, did not he say he can cure the problems of the impotence of the county party secretary and the own uncle and Laojiangdi master? "I said Laojiangdi master, you may not ask that Fang Shuji characters, how could anything to talk about with my students, discount coach purses Mandarin nothing more to say to say, for the county, I fight for the light shell. "Fan Wei helplessness rolled his eyes and sentence perfunctory casually back. "What? I Pooh! Gang officer the really fuckin Stingy, do not give one point advantage, hit bureaucratic jargon praise a few Paipaipigu the the go? Ought to be ashamed." Laojiangdi a dissatisfaction spit the mouth of saliva, then smiled toward the Fan Wei erect a thumb, "Good Fan Wei, you can give us a long face. the paralysis Gaolibangzi on our site, what kind of coach outlet usa strength was Joseph!" Small uncle echoing the words of the Old Jiang nodded and smiled, "Xiaowei, this time you can really let my admiration, master Laojiangdi genius like you with only marry his daughter, ha ha ha, how? You sister has no interest in the river? " Heard small uncle's words Laojiangdi of suddenly laughing out loud, but yet the Fan Wei scared half to death. Jiang Jing is really beautiful, pure and beautiful and moving, coach purse outlet delicate and charming and not square things, but he has been Fang Jiayi, there is a kink in the next door sister again a Jiang Jing, he does not really have to be busy with halo in the past? Is small uncle words just export, Fan Wei hurriedly shook his head and said, "intolerable undesirable, how to line it."

louisvuitton09

¡°Altogether,¡± said Bilibin, ¡°we must turn this bloodthirsty rnan to more humane interests.¡±¡°We ought to let him louis vuitton see Am¨¦lie; she's exquisite!¡± said one of les n?tres. kissing his finger-tips.¡°Our dispatch of the coach factory 28th of November cannot be reckoned as an exception. That is how it michael kors handbags will all coach outlet online end.¡± And he dropped Bolkonsky's arm as a sign that he had now quite concluded.¡°O Don Juan! O serpent!¡± cried the voices.¡°You're not aware, I dare say, Bolkonsky,¡± said Bilibin, turning louis vuitton outlet online to Prince Andrey, AT THE LEV¨¦E the Emperor Francis only looked intently into Prince Andrey's michael kors outlet online face, and nodded his long head to him as he stood in the place assigned coach outlet online him among the Austrian officers. But after the lev¨¦e the adjutant of the previous evening coach factory ceremoniously communicated to Bolkonsky the Emperor's desire to give him an audience. Every one laughed. coach factory outlet online Ippolit laughed louder than any. He was visibly distressed; he breathed painfully, but he could www.louisvuittonhandbagsoutletonlines.com not help breaking into a savage laugh, that convulsed his usually impassive face.